Historia naszej parafii

 

 

Jak chce tradycja, czy raczej legenda, na miejscu Biskupca miał się znajdować ongiś jakiś pruski gród, a w końcu XIII wieku nawet drewniany kościółek czy też kaplica misjonarska. Kościółek ten znajdował się jakoby na wzgórzu zwanym Bisz, to znaczy na miejscu dzisiejszego kościoła. Spłonął on jakoby w połowie XIV wieku i na jego miejscu wybudowano w czasach biskupa Stryprocka nowy kościół murowany pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Miał on przetrwać do 1502 roku i uległ zniszczeniu w czasie pożaru miasta. Fakty te są zupełnie niezgodne z chronologią. Jak wspomniano, pierwsza wzmianka o istnieniu strażnicy obronnej w miejscu dzisiejszego Biskupca pochodzi z 13 grudnia 1389, a jej powstanie datuje się na lata 1379-1389.

Trudno przypuścić, by przed powstaniem strażnicy istniał na tym obszarze kościół czy kaplica. Możliwe, że w strażnicy była kaplica, w której nabożeństwa odprawiali misjonarze z Reszla lub Barczewa. Natomiast faktem bezspornym jest, że w przywileju lokacyjnym miasta z 17 października 1395 dla proboszcza przeznaczono cztery włóki ziemi. Z innego zaś dokumentu wynika, że w okresie wojny głodowej z 1414 roku kościół w Biskupcu został spalony.: Wiadomo również, że kościół spłonął wraz; z miastem i zamkiem w czasie wojny trzynastoletnie. Nie wiadomo jednak, czy przekazy te dotyczą tego samego kościoła, czy też dwóch różnych budowli. W wykazie parafii z końca XV wieku wymieniony jest kościół w Biskupcu. Spalił się on widocznie w czasie kolejnego pożaru miasta w 1502 roku, bo pod datą 1505 istnieje w dokumentach wzmianka o odbudowie tamtejszego kościoła  Pod datą 1514 roku występuje w dokumentach nazwisko proboszcza biskupieckiego, Casparusa.

 

Biskup Łukasz Watzenrode (1498-1512), wuj Mikołaja Kopernika, ofiarował zubożałemu wojnami i pożarami miastu materiał na odbudowę kościoła. Również . i ten kościół padł pastwą ognia, w czasie pożarów miasta w latach  1521, 1557 i 1571. Nie wiadomo tylko, czy za każdym razem spłonęła całkowicie, czy też był niszczony częściowo. W aktach wizytacyjnych diecezji warmińskiej z  lat 1565-1572  jest wzmianka o kościele pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela  w Biskupcu.

Bardziej szczegółowe wiadomości pozostały z okresu rządów na Warmii biskupa Marcina Kromera (1579-1589). Wiadomo, że poświęcił on w 1580 roku  nowy kościół w Biskupcu i konsekrował ołtarz ku czci św. Jana Chrzciciela.: Z tego kościoła zachowała się do dziś barokowa chrzcielnica z miską chrzcielną, na której trybowana jest scena Zwiastowania. Kościół  ten, z drewnianą dzwonnicą, przetrwał do 1728 roku.  Wprawdzie w dniu 26 lutego 1700 pożar uszkodził dzwonnicę, ale samą świątynię uratowano. Wkrótce kościół okazał się za szczupły na potrzeby rozrastającej się parafii.Dlatego też w latach 1728—1735 rozebrano go i wzniesiono nowy, znacznie większy i ozdobniejszy. Przedłużono wówczas prezbiterium, dodano ołtarze boczne Przemienienia Pańskiego i św. Walentego. Z tego kościoła zachowała się, pochodząca z 1740 raku, lampka wieczna. Zarys ścian tego kościoła przypomina obecnie nawa. środkowa.

 

Niespełna, trzydzieści lat po zakończeniu budowy kościół ten spłonął w czasie pożaru miasta z 2l, kwietnia 1766.  Wraz z kościołem spłonęły wówczas wieża i plebania. Kościół odbudowano dopiero kilkanaście lat później dzięki pomocy biskupa Krasickiego, kapituły i mieszkańców Olsztyna. Szczególną ofiarność wykazał właściciel sąsiedniego Stanclewa, Zygmunt Zeyguth Stanisławski, którego kosztem wzniesiono w 1783 roku wieżę przy kościele. On też był fundatorem organów gdańskich, które przetrwały do 1922 roku.

 

Kościół nie mógł już pomieścić parafian, dlatego też proboszcz biskupiecki ks. Edward Hernnann, późniejszy biskup sufragan warmiński, przystąpił w 1881 roku do jego rozbudowy. Dobudowano dwie boczne nawy z kaplicami, poszerzono chór organowy, a nad nawami urządzono przestronne galerie dla kilkuset osób. W tej formie kościół przetrwał do 1945 roku. Poza rozbudową kościoła ks. Herrmann ufundował w Biskupcu szpital sióstr katarzynek oraz dom starców. . Do reformacji Biskupiec był siedzibą dekanatu. Podlegały mu kościoły w Sorkwitach, Mrągowie, Nawiadach,  Rańsku, Targowie, Szczytnie, Pasymiu i Dźwierzutach. W okresie reformacji parafie te odpadły i dekanat biskupiecki przestał istnieć. Aż do początku XVII wieku stosunki dekanalne nie były uregulowane; przez pewien czas Biskupiec należał do dekanatu jeziorańskiego, od 1610 roku do dekanatu barczewskiego, a od 1830 roku znów do dekanatu jeziorańskiego. W 1938 roku do parafii w Biskupcu należały: Bredynki, Najdymawo, Rasząg, Rukławki i Rzeck.

 

Nasz patron - Jan Chrzciciel

 

 

Jan Chrzciciel (łac. Iohannes Baptista, hebr. Jehohanan ben Zekarijahu) (I wiek p.n.e./I wiek n.e.), pustelnik i prorok żydowski, nauczający pod silnym wpływem esseńczyków, przez wielu uznawany za mesjasza. Wspomina o nim historyk Józef Flawiusz i Ewangelie. Jest uznawany za ostatniego proroka Starego Testamentu.

 

Urodził się wiosną ok. 7 lub 6 r. p.n.e. w wiosce Ain Karim (niedaleko Jerozolimy) jako syn żydowskiego kapłana Zachariasza oraz Elżbiety, która według tradycji była ciotką Maryi matki Jezusa Chrystusa (który był młodszy od Jana o 6 miesięcy). Jego poczęciu i narodzinom towarzyszyła aura cudowności. W dość młodym wieku, zapewne po śmierci podeszłych wiekiem rodziców, rozpoczął życie pustelnika na Pustyni Judzkiej, gdzie być może zetknął się z esseńczykami. Znajomość z tą osobliwą sektą zaowocowała między innymi tym, że będąc na podstawie urodzenia kapłanem nigdy nie uczestniczył w czynnościach liturgicznych w Świątyni Jerozolimskiej. Na pustyni Jan został powołany na proroka, a jego głównym zadaniem stało się wzywanie ludzi do nawrócenia oraz przygotowanie drogi do publicznej służby Jezusa, którego zresztą publicznie ochrzcił. Jezus nazwał Jana największym spośród narodzonych z niewiast.

 

Niedługo po spotkaniu z Jezusem Jan został wtrącony do więzienia za jawne krytykowanie niemoralnego małżeństwa tetrarchy Galilei Heroda Antypasa. Na skutek spisku żony Heroda, Herodiady, Jan został ścięty. Uczniowie Jana przeszli po części do grupy uczniów Jezusa, a po części stali się zalążkiem sekty istniejącej do III wieku. Jan Chrzciciel jest czczony przez mandejczyków (wyznawców mandeizmu) jako prawdziwy prorok. Jeden z najświętszych...

Jako święty katolicki jest między innymi patronem Chojnic, Wrocławia, Mysłowic i Stargardu.

Galeria

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia św. Jana Chrzciciela w Biskupcu, siedziba: Biskupiec Reszelski, Plac Kościelny 1.