Sakramenty Święte

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
w III niedzielę miesiąca podczas Mszy Świętej o godz. 16.00

 


SAKRAMENT BIERZMOWANIA
w terminie ustalonym przez księdza arcybiskupa

 


SAKRAMENT EUCHARYSTII
porządek liturgii podany w zakładkach: Msze Święte oraz Aktualności
termin Pierwszej Komunii Świętej dzieci: I niedziela maja

 


SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA
okazja do spowiedzi świętej 15 minut przed każdą Mszą Świętą w kościele
w pierwszym tygodniu miesiąca pół godziny przed każdą Mszą Świętą w kościele
w I czwartek miesiąca od 16.00 do 17.00
w I piątek miesiąca od 16.00 do 17.00 oraz od 18.15 do 19.00
dodatkowa okazja do spowiedzi świętej jest przewidziana w przed Uroczystością Narodzenia Pańskiego
oraz w Wielkim Tygodniu

 


SAKRAMENT CHORYCH
podczas odwiedzin chorych w I sobotę miesiąca (na życzenie)
podczas wezwania do chorego (na życzenie)
w kościele podczas Mszy Świętej w Dniu Chorych (środa po odpuście parafialnym)

 

 

PRZYGOTOWANIE DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH


PRZYGOTOWANIE DO CHRZTU

 

 1. Dziecko mogą zgłosić do chrztu wyłącznie jego rodzice lub inni opiekunowie prawni, którzy sprawują nad nim całodobową opiekę.
 2. Dziecko może zostać ochrzczone wyłącznie na prośbę przynajmniej jednego z wymienionych wyżej opiekunów (matka lub ojciec, ewentualnie inny opiekun prawny, który całodobowo opiekuje się dzieckiem).
 3. Osoba, która prosi o chrzest dziecka musi być wierzącym i praktykującym katolikiem, bowiem podczas liturgii chrztu złoży w jego imieniu wyznanie wiary i przyjmie na siebie odpowiedzialność za wychowanie je w wierze.
 4. Rodzice zgłaszają dziecko do chrztu w kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania:
  poniedziałek: w godz. 8.00 - 9.00 oraz 15.00 - 17.00
  środa: w godz. 8.00 - 9.00 oraz od 15.00 - 17.00
 5. Przy zgłoszeniu rodzice przedstawiają do wglądu następujące dokumenty: swoje dowody osobiste, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.
 6. Rodzice podają dane osobowe chrzestnych: Imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, stan cywilny (data zawarcia sakramentu małżeństwa, nazwa miejscowości oraz wezwanie parafii w których ten sakrament był zawierany).
 7. Chrzestnym może być wyłącznie wierzący i praktykujący katolik, który przyjął sakrament bierzmowania.

 

Formularz do pobrania

 

 

NAUKI PRZED CHRZTEM


w III piątek miesiąca o godz. 18.00 na probostwie
Nauki przed chrztem w czerwcu i lipcu 2014
27 czerwca o godz. 19.00 na probostwie
11 lipca o godz. 18.00 na probostwie

 


SAKRAMENT EUCHARYSTII - I KOMUNIA ŚWIĘTA


Spotkanie dla dzieci, które przygotowują się do Pierwszej Komunii Świętej
Klasa IIa i IIb: w III czwartek miesiąca w kościele po Mszy Świętej o godz. 17.00
Klasa IIc: w IV czwartek miesiąca w kościele po Mszy Świętej o godz. 17.00

 


PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA


Spotkania kandydatów do bierzmowania
I grupa: w II poniedziałek miesiąca o godz. 18.00 w salkach obok probostwa
II grupa: w II wtorek miesiąca o godz. 18.00 w salkach obok probostwa
III grupa: w II poniedziałek miesiąca o godz. 18.00 w salkach obok probostwa
IV grupa: w II wtorek miesiąca o godz. 18.00 w salkach obok probostwa

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia św. Jana Chrzciciela w Biskupcu, siedziba: Biskupiec Reszelski, Plac Kościelny 1.