Słowo Boże

   

                                      Słowo Boże na dzień 03.05.2020 r.       

 

 

              Drodzy Uczestnicy Mszy świętej w dniu 3 maja, w kościołach, kaplicach i na odległość, we własnym domu, z powodu epidemii !

Wszyscy słuchamy dzisiaj fragmentu Ewangelii św. Jana z rozdziału dziesiątego. Zawiera on przypowieść Jezusa o dobrym pasterzu owiec. Przez stulecie odczytujemy niezmiennie ten obraz: Jezus jest dobrym pasterzem, lud Boży to Jego owce, Kościół jest zagrodą tj. społecznością, która gromadzi owce Jezusa i chroni je przed drapieżnikami.

Czytając lub słuchając Ewangelii spostrzegamy też, że Jezus nazywa siebie nie tylko dobrym pasterzem, ale również „bramą owiec”. Jest to drugi obraz, inna przenośnia i porównanie. W pierwszej chwili jest może nawet mało zrozumiałą. „Brama owiec”?!

Jezus jest bramą, bramą owiec. Brama blokuje wejście. Broni dostępu przed zagrożeniem z zewnątrz. Natomiast otwarta brama daje dostęp do bezpiecznego miejsca, gdzie jest pokój, schronienie i ocalenie. Wreszcie otwarta brama ukazuje nam przestrzeń drogi, kierunek wędrowania. Daje perspektywę.

Jezus Chrystus stał się dla nas bramą. Jet też naszym pasterzem, nauczycielem i wychowawcą [zob. Klemens Aleksandryjski]. Jest tak i dzisiaj, w czasie zarazy i zamętu. Dlatego powtarzamy słowa psalmu, pieśni Izraela, gdyż odnosimy je do Jezusa.

On „jest moim pasterzem”.

On „prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć”.

On „wiedzie mnie po właściwych ścieżkach” [Psalm 23].

On jest moją bramą do życia w wieczności.

*

Dzisiejsza niedziela bywa nazywana niedzielą Dobrego Pasterza. Rozpoczyna dni intensywnej modlitwy o powołania w Kościele.

Z naszego kraju wyjechało na misje i obecnie na nich przebywa około dwa tysiące misjonarzy i misjonarek. Pracują oni w dziele ewangelizacji. Ale też są naturalnymi ambasadorami Polski w wielu krajach, na różnych kontynentach. Misjonarze i misjonarki potrzebują wsparcia, pomocy, nowych sił. Potrzebują tych, którzy ich zastąpią.

Diecezja nasza jest podzielona na 258 parafii. Będą one potrzebować nowych wikariuszy i proboszczów. Tymczasem cykl przygotowania nowego księdza do święceń poprzez studia i formację wydłuża się do siedmiu lat. Taki jest obecnie wymóg Stolicy Apostolskiej.

Część pracujących w duszpasterstwie kapłanów wchodzi w wiek senioralny. Aktualnie nasi księża wypełniają swoje zadania aż do 75-ego roku życia. Potrzebni będą ich następcy.

To samo dotyczy nauczycieli religii. Mamy nadzieję, że znajdą się młodzi chrześcijanie, maturzyści, którzy podejmą w tym roku studia teologiczne, aby za kilka lat wspomóc starszych katechetów.

Media przypomniały nam ostatnio o grupie sióstr zakonnych, które podjęły awaryjnie pracę w DPS-ach. Jeśli nie wyrośnie w zgromadzeniach żeńskich nowe pokolenie, to tego typu akcja nie będzie kiedyś możliwa.

Poprzez rozmaite zdarzenia, w naszej jednostkowej historii życia, ujawnia się Boże wezwanie do zaangażowania w dzieło Kościoła. Tak samo również ujawnia się przynaglenie, aby podjąć trud budowania wspólnoty małżeńskiej i nowego rodzinnego gniazda.

Jest to jakiś znak, spotkanie, czyjeś słowa, sytuacja którą odnosisz do siebie uświadamiając sobie, że to twoja droga. Wejście na tę drogą nie ma nic wspólnego z chłodną kalkulacją. Jednak jest to twoja droga. Tak było kiedyś z powołaniem apostołów i niewiast, które „szły za Jezusem”. Nie powinniśmy łatwo rezygnować ze wzniosłych pragnień i wezwań. Trzeba je podjąć i pójść za nimi. Odkrycie powołania jest bowiem przyjęciem Bożego wezwania do służby innym w Kościele i przez Kościół, we współczesnym świecie, takim jakim on jest.

*

229 lat temu, 3 maja 1791 roku w Warszawie Sejm zwany Wielkim uchwalił tzw. ustawę rządową. W rzeczywistości była to pierwsza konstytucja naszego państwa, wówczas królestwa. Przyjęła się nazwa Konstytucja 3 Maja. Miała ona służyć unowocześnieniu i umocnieniu Polski. Niestety to dzieło się nie powiodło gdyż było spóźnione. Niespełna 2 lata później przyszedł drugi rozbiór, a w 1795 r. trzeci, który położył kres naszej wolnej państwowości na 123 lata.

Dzisiaj, gdy cieszymy się niepodległością, suwerennością i swobodami obywatelskimi, nie możemy zapominać, że państwo jest wspólnym dobrem obywateli. Wymaga ono zbiorowej troski i współdziałania, aby go nie zaprzepaścić i nie utracić.

Naszą wspólną teraźniejszość i przyszłość powierzajmy opiece Maryi, czczonej od wielu pokoleń jako Królowa Polski.

 

 

      

 

 

                            Słowo Boże na dzień 28.04.2020 r.        

                       

                               Czytania   Dz 7, 51-8, 1a;   J 6,30-35.

 

      Dobrze wiemy, że nie można podobać się Bogu, jeśli nie kroczy się drogą, jaką wyznacza On każdemu swemu uczniowi. By jednak to uczynić, trzeba wpierw uwierzyć, że wszystko, co nam Bóg przez Jezusa oznajmił, jest prawdą. Wiara bowiem zawsze poprzedza decyzję o wierności Temu, któremu wierzę i któremu chcę swoje życie powierzyć. Dopiero widząc naszą wiarę w siebie jako Syna Bożego, Jezusa daje nam Chleb niosący życie wieczne.

Jaka jest moja wiara?

 

 

           Słowo Boże na dzień 27.04.2020 r.

 

                                                    Czytania Dz 6,8-15;   J 6,22-29.

 

               Czytanie z Dziejów Apostolskich i perykopa ewangeliczna z dzieiejszej liturgii słowa są początkami większych całości, które bedą nam towarzyszyć w najbliższych dniach.

      Fragment Dziejów Apostolskich wprowadzi nas w wydarzenia związane z wystąpieniem przeciw Sw. Szczepanowi. Stanowią one uwerturę do jego męczeństwa. Tekst święty wskazuje na przyczynę tego kroku: nie można się oprzeć temu, kto mówi słowa prawdy bez odwoływania się do kłamstwa. Podobnie jak w czasie procesu Pana Jezusa, przeciwnicy muszą odwołać się do fałszywych świadków i świadectw,

      Perykopa dzisiejszej Ewangelii nawiązuje do wydarzenia rozmnożenia chleba i przedstawia dialog Jezusa z tłumem, który był beneficjentem tego wydarzenia. Jezus zwracając się do tłumu wskazuje na to, że mnogość chleba jest znakiem. Teraz Jezus zachęca tłum do zrozumienia jego znaczenia i odkrycia w wierze prawdziwego pokarmu, który dajeżycie wieczne. Jest nim On sam, Boży posłaniec.

        Oba teksty zachęcają nas, abyśmy wracali na Mszę Św., aby słuchać słowa. Abyśmy początku nie wzieli za całość. Nie chodzi tu tylkoo postawę wytrwałości. Nasz Ojciec jest mądrym pedagogiem i na każdy etap ma dla nas, słuchających słowa, zarezerwowany dar.

 

                                       Dziś rozpoczynamy Tydzień Biblijny.  26.04.2020 r.

 

 

    Księgami  które będziemy rozważać w tym roku  jest Ewangelia Św. Mateusza i Księga Syracha  Dzisiejsze czytania Mt. (7,24-27; 13, 36-43; 16,24-27;20,17-19 i 28,16-18)

 

 W świetle przyczytanego Słowa Bożego, stojąc przed Bogiem odpowiedzmy w naszej duszy na nastepujące pytania:

- w jakim stopniu budujemy dom naszego życia osobistego, rodzinnego i narodowego na tej Skale, którą jest Ewangelia?

- na ile w naszym osobistym i narodowym życiu dajemy posłuch synom Złego, rosiewającym chwast kłamstwa i niesprawiedliwości?

- jak ochoczo bierzemy na co dzień krzyż i naśladujemy Chrystusa, żyjąc według Jego Ewangeli i nie bacząc na prześladowania ze strony nieprzyjaciół?

- jak umacniam swoją wiarę i miłość do Chrystusa, który również dzisiaj jest wyszydzany, biczowany kłamstwami i krzyżowany nienawiścią?

- z jakim świadectwem wiary, miłości, poświęcenia i zaangażowania dla Chrystusa żyjącego w moich braciach i siostrachprzychiodzę na tę i każdą inną Eucharystię.

 

W osobistwej refleksji szczeże odpowiedzmy na te pytania.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia św. Jana Chrzciciela w Biskupcu, siedziba: Biskupiec Reszelski, Plac Kościelny 1.